Lifeart

Groei
Groei
Afmeting: 120x40x2 cm in baklijst
€ 495
Gedicht: "Groei"
Laat toe
Laat toe
Afmeting: 120x40x4
VERKOCHT
Gedicht: "Laat toe"
Verbinding
Verbinding
Afmeting: 120x120x4
€ 850
Gedicht: "Verbinding" of "Verbinden"
Jouw pad
Jouw pad
Afmeting: 100x80x2
€ 675
Gedicht: "Jouw pad"
Donker & Licht
Donker & Licht
Afmeting: 100x100x4
VERKOCHT
Gedicht: "Donker & Licht"
Energie
Energie
Afmeting: 80x100x4
€ 650
De Dans
De Dans
Afmeting: 80x100x4
€ 725
Gedicht: "De dans" of "Dansen"
Optimisme
Optimisme
Afmeting: 100x80x4
€ 725
Gedicht: "Optimisme"